top of page

התוכניות "צימבלימבה" ו"מיקצבימבה"​אחת מהשיטות שיצרה נעה בלאס לטובת פיתוח שפה לילדים בגיל הרך, לילדים עם צרכים מיוחדים ולילדים הלוקים באוטיזם, מוצגת בשני דיסקים מוסיקליים - "צימבלימבה" ו"מקצבימבה". בדיסקים אלו אני מבצעת בשירה ונגינה על פסנתר מנגינות קצרצרות המשלבות הברות משעשעות.
שילוב זה רותם את הילדים ללמידה משמעותית שמסייעת בידם לפתח את השפה. בולטת במיוחד השפעתה של שיטה ייחודית זו על פיתוח שפתם של ילדים הלוקים באוטיזם, ולשמחתי יש לי עדויות רבות לכך. 


 כאן אתם יכולים להקשיב לקטעי מדיסקים של "צימבלימבה" ו"מיקצבימבה"​

 
bottom of page